Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle

      Co to jest?
FORMA PRAWNA

     

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle jest Spółką Prawa Handlowego powołaną na mocy uchwały Rady Gminy w Kadzidle nr XIX/187/2000 z dnia 29 listopada 2000 roku o przekształceniu dotychczasowego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na tej podstawie 04 marca 2002 roku został sporządzony akt notarialny przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kadzidle ul. Targowa 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000115056, Regon 551256649.

Jedynym wspólnikiem spółki jest Gmina Kadzidło.

Władzami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników

Rada Nadzorcza

Zarząd

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2253
Wprowadzony przez: Beata Pokornicka
Data opublikowania: 2016-11-07 13:24:34
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-12-02 08:52:12 Beata Pokornicka
2016-12-02 08:52:09 Beata Pokornicka
2016-11-30 10:10:09 Beata Pokornicka
2016-11-30 10:09:32 Beata Pokornicka
2016-11-30 10:09:16 Beata Pokornicka
2016-11-30 10:08:52 Beata Pokornicka
2016-11-30 10:06:27 Beata Pokornicka
2016-11-30 10:05:26 Beata Pokornicka
2016-11-30 10:03:57 Beata Pokornicka
2016-11-23 14:28:49 Beata Pokornicka Publikacja artykułu
 
Pokaż starsze